niedziela, 11 sierpnia 2013

gen. Władysław Anders z Krośniewic

Władysław Albert Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu (obecnie osiedle Krośniewic).
Albert Anders, ojciec Władysława, pełnił funkcję administratora majątku właściciela krośniewickich dóbr, Konstantego Rembielińskiego. W 1903 r. rodzina Andersów wyprowadziła się z Błonia / Krośniewic do Taurogów na Litwie. 

Władysław Anders ( za pl.wikipedia.org) - generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945, następca Prezydenta RP w latach 1950-1954.Pocztówka przedstawia rodzinny dom gen. Wł. Andersa, dawniej siedziba administratora majątku rodziny Rembielińskich. Pocztówka wyd. Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach