sobota, 20 lipca 2013

Widok na kościół

Lata dwudzieste lub trzydzieste. Autor i wydawca nieznany.