piątek, 15 marca 2013

Gen.Anders z Krośniewic

Krośniewice - Pałac rodziny Rembielińskich z 2 poł. XIX w., elewacja południowo - ogrodowa. Władysław Anders (pierwszy z prawej) na ławce przed pałacem Rembielińskich, ok. 1912 r. (?) ze zbiorów P. Mikołajczyka. Portret gen. broni Wł. Andersa ( 11 VIII 1892 Błonie k/ Krośniewic - 12 V 1970 Londyn) J.K.(?), 1989 r. ol/pł. własność Urzędu Miejsckiego w Krośniewicach. Budynek andersówki - dawniej rządcówki - miejsce urodzenia Wł. Andersa - dawniej siedziba administratora majątku rodziny Rembielińskich, 2 poł. XIX w.; Fot. i proj. : Tomasz Skuza.; Wyd. Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach; Bez obiegu