wtorek, 8 maja 2012

Wycieczka melioracyjna - "Świat" z 1910 roku(Numer 46 z dnia 12 listopada 1910 roku)

Artykuł opisuje wycieczkę do Krośniewic uczniów szkoły rolniczej z Warszawy.
Tekst opatrzony jest 6 zdjęciami Maryana Fuksa.
 
Pałac w Krośniewicach
Administracya dóbr Krośniewickich z plenipotentem, p.Raczyńskim, właścicielem majątku Bielice, na czele.